Giới thiệu dịch vụ

MyBolero là dịch vụ nghe nhạc cho phép khách hàng của chúng tôi truy cập nghe nhạc và Tvshow (“Nội dung MyBolero”) trên các thiết bị có kết tối internet (Smart TV, Máy tính, điện thoại và máy tính bảng). Dịch vụ MyBolero được cung cấp bởi Viettel Telecom. Những điều khoản sau sau đây sẽ quy định cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Như được sử dụng trong các Điều khoản Sử dụng này, "Dịch vụ MyBolero", "dịch vụ của chúng tôi" hoặc "dịch vụ" nghĩa là dịch vụ được cung cấp bởi MyBolero và xem nội dung trên mybolero.vn, bao gồm tất cả các tính năng và chức năng, khuyến nghị và đánh giá, trang web và giao diện người dùng, cũng như tất cả nội dung và phần mềm liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.