Gói cước

Gói cước Ngày

Gói ngày, phí DV 3.000đ/ngày, gia hạn hàng ngày. Phương thức thanh toán: trừ tài khoản gốc thuê bao

3.000 VNĐ/Ngày
Gói cước Tuần

Gói tuần, phí DV 10.000đ/tuần, gia hạn hàng tuần. Phương thức thanh toán: trừ tài khoản gốc thuê bao

10.000 VNĐ/Tuần