Khánh Ly & Bằng Kiều - LK Dấu Tình Sầu (Ngô Thụy Miên)

1 Lượt thích Yêu thích Bỏ thích 28 Lượt xem Chia sẻ
Khánh Ly & Bằng Kiều - LK Dấu Tình Sầu (Ngô Thụy Miên)
Xem toàn bộ... Rút gọn...

Liên quan

06:34

Hoài Cảm

237 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

06:12

Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ

394 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

05:15

Đừng Nói Xa Nhau

382 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

04:34

Sa Mạc Tình Yêu

29 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

04:54

Lại Nhớ Người Yêu

30 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

05:06

KHÓC THẦM | OFFICIAL MUSIC VIDEO | LÊ SANG

12 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

03:45

Điệu Ru Ca Tình Yêu

606 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

03:57

Sau Lần Hẹn Cuối

5 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích