Khánh Ly & Bằng Kiều - LK Dấu Tình Sầu (Ngô Thụy Miên)

1 Lượt thích Yêu thích Bỏ thích 10 Lượt xem Chia sẻ
Khánh Ly & Bằng Kiều - LK Dấu Tình Sầu (Ngô Thụy Miên)
Xem toàn bộ... Rút gọn...

Liên quan

03:45

Điệu Ru Ca Tình Yêu

606 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

05:09

Không Đánh Mà Đau

145 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

05:43

Không Đánh Mà Đau

43 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

03:55

Hương Xuân

11 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

09:41

Liên Khúc Lại Nhớ Người Yêu, Nếu Chúng Mình Cách Trở

584 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

05:00

Trách Người Bội Bạc.

17 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

06:11

Hàn Mặc Tử

335 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

06:19

Xin Làm Người Tình Cô Đơn

162 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích