Khánh Ly & Bằng Kiều - LK Dấu Tình Sầu (Ngô Thụy Miên)

1 Lượt thích Yêu thích Bỏ thích 32 Lượt xem Chia sẻ
Khánh Ly & Bằng Kiều - LK Dấu Tình Sầu (Ngô Thụy Miên)
Xem toàn bộ... Rút gọn...

Liên quan

03:26

Một Mình Thôi

75 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

06:05

Cát Bụi Cuộc Đời - Lê Sang

337 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

09:26

Liên Khúc Thà Người Đừng Hứa, Hoài Cổ

152 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

05:46

Hai Phương Trời Một Nỗi Nhớ

189 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

04:42

Chiều Cuối Tuần.

80 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

04:56

Hãy Quên Nhau

109 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

04:23

Tình Chết Theo Mùa Đông

56 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

05:15

Định mệnh

91 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích